Per AntaretKemi 1 vizitor n'linjë

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
Fushata ndërgjegjësuese Kundër Dhunës me Bazë Gjinore Pogradec pdf Shtyp Email

Në ditën e 9 të 16 Ditëve të Aktivizminit u zhvillua Fushata kundër Dhunës me Baze Gjinore në Pogradec. Kjo fushtë u organizua në bashkëpunim me aktorë të ndyshëm që punojnë në këtë fushë si, Drejtoria e Shëndetit Publik në Pogradec, Organizata “Unë Gruaja” u mbështet nga të rinjtë e këtij qyteti dhe u ndoq me interes nga qytetarët e Pogradecit të cilët u informuan në lidhje me këtë fushatë dhe u ftuan të nënshkruajnë një peticion për të treguar mbështetjen e tyre kundër dhunës me bazë gjinore. Në mbështetje të mesazhit të këtij viti “Bëje komunitetin tend Portokalli” pjesëmarrësit në aktivitet mbajtën shall në ngjyrë portokalli duke rritur në këtë mënyrë shkallën e ndërgjegjësimit në komunitet. Të rinjtë pjesëmarrës u angazhuan me shpërndarjen e materialeve informuese në lidhje me dhunën me bazë gjinore si ndërmjet bashkëmoshatarëve të tyre ashtu edhe grupmoshave të tjera të popullsisë.

Me shume...
 
Plan Veprimi Avokacie 2015-2016 pdf Shtyp Email

Çështja Advokuese 1 - Të drejtat dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues

Evidencat - Përdorimi i ulët i kontracepsionit modern; testim i ulët për IST/HIV; informacion i kufizuar lidhur me edukimin seksua; grupet vulnerable të paidentifukuara.

Çështja Advokuese 2 - Barazia Gjinore

Evidencat - Prania e shtuar e dhunës ndaj vajzave/grave në familje; papunësia e lartë mes vajzave e grave, përfaqësimi i pamjaftueshëm i vajzave dhe grave.

 

Plan Advokacie 2015-2016

 

 
Fuqizimi i Grave pdf Shtyp Email

Fuqizimi i grave, faktor kyç për uljen e varfërisë në vend

Konferenca Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD) e vitit 1994 përcaktoi një vizion të guximshëm lidhur me raportin ndërmjet popullsisë, zhvillimit dhe mirëqenies  së individit. Në këtë konferencë 179 vende miratuan një Program Veprimi (PoA) 20-vjeçar mbi bazën e suksesit të programeve të popullsisë, shëndetit të nënës dhe të planifikimit  familjar të dekadave të mëparshme, duke adresuar sipas një  perspektive të re nevojat e fillimit të shekullit XXI.

Raporti Global “ICPD Përtej 2014”, përbën rishikimin e parë të vërtetë të progresit, boshllëqeve, sfidave dhe cështjeve që ngrihen në lidhje me Programin e Veprimit të ICPD-së.    Ky raport mblodhi të dhëna nga 176 shtete (përfshi edhe Shqipërinë) përmes mendimeve të shoqërisë civile dhe studimeve akademike gjithëpërfshirëse. Ky raport thekson se në  njëzet vitet e fundit është bërë progres i dukshëm, por çfarë është arritur nuk mund të jetë e qëndrueshme dhe as të njohë rritje nëse nuk zgjidhet pabarazia dhe diskriminimi që  godasin më së shumti të varfërit dhe grupet e përjashtuara.

Viti 2014 shënon një vit të rëndësishëm, sepse paraqet një mundësi për t’u dhënë përparësi çështjeve emergjente të Konferencës Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin.

Me shume...
 
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 Tjetri > Fund >>

Faqe 1 nga 6

WebPage Language Select

Vision 2020

ACPD Video Galeri

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara, përmes. Avokatisë për  përmirësimin e legjislacionit dhe politikave në fushën e të drejtave dhe shëndetit riprodhues.